OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Zb., zbierky zákonov Českej republiky, o ochrane osobných údajov. Sme zaregistrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov v ČR pod číslom 00059778.

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť CORE ZONE s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu nm-sperky.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., zbierky zákonov Českej republiky, o ochrane osobných údajov a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti CORE ZONE s.r.o.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.

Spoločnosť CORE ZONE s.r.o. pri svojej činnosti neposkytuje ani nepredáva osobné informácie o svojich klientoch tretím osobám, nezhromažďuje a nespracováva citlivé údaje o registrovaných užívateľoch, predovšetkým osobné údaje o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženskom a filozofickom presvedčení, trestnej činnosti, zdravotnom stave a sexuálnom živote.

AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme vedieť meno (prípadne meno firmy, IČO, DIČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, sú využité pre úkony priamo súvisiace s Vašou objednávkou. Dáta sú uchovávané a spracovávané podľa platných právnych predpisov a slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a spracovatelia dotazníka spokojnosti. Osobné údaje zákazníkov sú predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru, či zisteniu zákazníckej spokojnosti. Zasielanie dotazníka je možné kedykoľvek zrušiť. Pre marketingové účely sú tieto dáta použité iba s Vaším výslovným súhlasom.

NA ČO ÚDAJE SLÚŽIA?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej, alebo dočasnej. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

AKO MÔŽETE EXISTENCIU TÝCHTO DÁT OVPLYVNIŤ?

Po zalogovaní do e-shopu nm-sperky.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@nm-sperky.sk .

AKO POUŽÍVAME COOKIES

K personalizácii obsahu a reklám, poskytovaní funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

ČO TO SÚ SÚBORY "COOKIES"?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré server umiestňuje do Vášho počítača pri načítaní webovej stránky. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o Vašom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné). Cookies nie sú priamo viazané na Vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú napríklad prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

PREČO POTREBUJEME VÁŠ SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES?

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES, ktorá novelizovala čl. 5 odst. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií, došlo k posilneniu ochrany užívateľov internetu, pretože sa vyžaduje poskytnutie informácií a získanie súhlasu používateľa ešte predtým, než bude cookie uložená či bude získaný prístup k už uloženým informáciám v počítači užívateľa. Ide teda o prechod z režimu "opt-out" na režim "opt-in". Táto úprava bola zohľadnená novelou zákona o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 468/2011 Zb., zbierky zákonov Českej republiky.