HMOTNOSŤ DIAMANTU

Diamant

AKO SA MERIA HMOTNOSŤ DIAMANTOV, A ČO NÁM VYJADRUJE?

Niektorí sa možno pýtate, ako sa meria hmotnosť diamantov, a čo nám vyjadruje? Z týchto dôvodov sme sa rozhodli publikovať tento článok, aby sme Vám celú záležitosť vysvetlili, a Vy ste diamantom mohli lepšie porozumieť. Hmotnosť diamantov sa medzinárodne meria v karátoch, ale pozor - so skratkou „ct“. Nejedná sa o karát, v ktorom udávame rýdzosť zlata, rýdzosť zlata značíme "kt" (napr. 14-karátové zlato označujeme ako 14 kt či 14K). Karáty (ct) u diamantov sa spravidla udávajú s presnosťou na 2 desatinné miesta, niekedy aj na 3. Karáty (ct) sa niekedy tiež delia na „grains“ respektíve granát = zrna, čo je jednotka používaná hlavne pre perly. Teda o jednokarátovom diamante možno tiež hovoriť ako o "four-graineri".

1 ct (metrický karát) = 20 mg = 1/5 gramu

A AKO SA TÁTO HMOTNOSŤ V CT URČUJE?

Hmotnosť diamantov sa určí na presných diamantových váhach, v dnešnej dobe sú najviac využívané elektronické karátové váhy. Avšak vzhľadom k daným parametrom briliantových výbrusov je možné ct stanoviť aj zmeraním briliantu.

AKO SA URČUJE CENA?

Cena, ako mnohí tušia, je úmerná veľkosti diamantu. Každý väčší diamant je vzácnejšie, a teda aj cennejší. Diamant, ktorý má váhu 2 ct je teda drahší ako dva diamanty po 1 ct, ak uvažujeme, že všetky tieto diamanty majú rovnaké vlastnosti. Najväčšie nájdené diamanty majú aj tisíce karátov (ct).

AKO SA VÁŽILI DRAHÉ KAMENE PREDTÝM?

V minulosti pred vznikom metrického systému bolo ťažké určiť porovnávacej vlastnosti pre rôzne merania, napr. pre meranie váhy sa v Arábii a Perzii používalo semienko svätojánskeho chleba. Toto semienko má totiž jednotnú veľkosť a váhu a navyše nenasáva vlhkosť z okolia, takže na mori váži rovnako ako na pevnine. A preto sa aj drahé kamene vážili pomocou semienok svätojánskeho chleba po niekoľko storočí. Päť semienok svätojánskeho chleba je pre predstavu 1 gram.

AKÉ DIAMANTY SA POUŽÍVAJÚ NAJČASTEJŠIE PRE ŠPERKY?

Diamanty, ktoré sa bežne predávajú v šperkoch, majú zvyčajne hmotnosť v stotinách, desatinách až jednotkách karátov ct. Vo väčšine šperkov nájdete diamanty s váhou okolo ¼ ct.

AKÚ HMOTNOSŤ MAJÚ INVESTIČNÉ DIAMANTY?

Investičné diamanty sa najviac predávajú s hmotnosťou cca 0,5 až 1 ct. Tieto diamanty zaistia investorovi najlepšiu likviditu.