NADÁCIA TEREZY MAXOVEJ DEŤOM

Našu spoluprácu si môžete overiť priamo na webových stránkach Nadácie Terezy Maxovej deťom:
https://nadaceterezymaxove.cz/seznam-vsech-darcu/

Ďakovný dopis jún 2016

Ďakovný dopis január 2017

Ďakovný dopis júl 2017

Ďakovný dopis január 2018

Ďakovný dopis september 2018

Ďakovný dopis február 2019

Ďakovný dopis júl 2019

Ďakovný dopis január 2020

Ďakovný dopis júl 2020

Ďakovný dopis január 2021

Ďakovný dopis december 2021

Ďakovný dopis január 2023