PUNCOVANIE

Pod pojmom puncovanie rozumieme úradné označenie tovaru z drahých kovov, ktoré spĺňa prísné technologické špecifikácie rýdzosti a kvality daného tovaru. Pre zákazníka je puncovaný tovar zárukou, že kupuje výrobok, ktory je vo všetkých smeroch nezávadný a nepochádza z pochybných zdrojov alebo materiálov.

Naša spoločnosť je registrovaná na Puncovom úrade Českej republiky pod číslom 13353. Zároveň sme držiteľmi odpovednostnej značky COR v prípade dovozu tovaru z drahých kovov zo zahraničia.

V našom obchode zakúpite originálny a prvotriedny tovar z drahých kovov s riadnym úradným puncom.

Pre kontrolu puncových značiek na zakúpenom tovare môžete využiť túto prehľadnú tabuľku Puncového úradu:

Slovenské puncové značky